Reciklirano/Redizajnirano

Reciklirano/Redizajnirano

Materijale i gotove modele pronašli smo u jednoj fabrici.

Recikliramo ih, ponovo osmišljavamo i donosimo pred vas.

Nove sa starim šmekom.

Jer zašto da prekidamo nit, zašto da bacamo,

kad volimo i pazimo prirodu!

Ukoliko ste zainteresovani za neki od naših recikliranih modela, pišite nam.